Test: Har du bulimi?

Ta detta test för att se om du lider av bulimi.

Linda Nestor, journalist och redaktör Healthcare Media
Granskad av Lovisa Wennerström, Läkare
Senast uppdaterad 6 juli 2018

Fråga 2 av 18
Ägnar du en stor del av dagen på att planera när, vad och var du ska äta?