Test: Har du bulimi?

Ta detta test för att se om du lider av bulimi.


Fråga 1 av 18
Ägnar du en stor del av dagen på att tänka på mat?