Detta sker i kroppen vid bulimi

Vad händer i kroppen vid bulimi? Tändernas emalj påverkas av kräkningar, kroppen ropar på hjälp genom hetsätningar och man kan gå upp i vikt trots att man inte äter mycket då kroppen har ställt in sig på svält.


Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen vid hetsätningar?

Bulimiker undviker mat som förknippas med viktuppgång, såsom kolhydrater, fett och socker. Detta undvikande leder istället till ett sug efter dessa livsmedel eftersom kroppen då är i behov av dessa.

Då framkallar kroppen en hetsätningsattack i ett försök att få i sig dessa näringsämnen. Man kan se det som ett biologiskt rop på hjälp från kroppens håll.

Viktuppgång trots litet matintag

Kroppens energiförbrukning ändras vid bulimi. Kroppen ställer in sig på svält eftersom en bulimiker oftast äter väldigt lite och/eller tränar väldigt mycket. Kroppen drar därför ner på energiförbrukningen. När sedan en hetsätning kommer lagrar kroppen kalorierna från dessa istället för att förbränna de.

Detta kan leda till att en bulimiker går upp i vikt trots att hon äter mindre än en frisk människa. Denna viktökning leder till att du bantar ännu hårdare och du är inne i en ond cirkel.

Kroppsliga besvär

Tändernas emalj skadas av magsyran efter kräkningarna. I dag finns ett särskilt tandvårdsstöd på 1200 kronor per år för de som har skadat sina tänder genom kräkningar. Läs mer om det här.

Mag- och tarmproblem är också vanliga så som magsmärtor, förstoppningar och gasbildningar. Om bulimikern använder laxeringsmedel regelbundet kan tarmarnas funktioner försämras för alltid. Saltbalansen kan också förändras.

Järnbrist på grund av bristande matintag leder till trötthet och brist på salt kan leda till muskelkramp. Mensen kan försvinna trots att en bulimiker är normalviktig.

Spottkörtlarna kan svullna upp när bulimikern spyr mycket. Det leder till att ansiktet blir lite extra runt och uppsvällt.

Bulimi kan vara dödligt

Man kan dö av bulimi även fast det oftast inte är av undervikt. När man spyr rubbas kroppens salt- och vätskebalans. Vanligast är brist på kalium, hypokalemi. Det ger en ökad risk för rubbningar av hjärtats funktion (hjärtsvikt), som kan bli livshotande.

Om man lider av bulimi lider man ofta också av andra psykiska tillstånd så som ångest och depression. Därför är det vanligt att människor med bulimi också har självmordstankar.