Test: Har du bulimi?

Ta detta test för att se om du lider av bulimi.

Linda Nestor, journalist och redaktör Healthcare Media
Senast uppdaterad 6 juli 2018

Fråga 3 av 18
Är du mer eller mindre upprörd, arg eller emotionell?